טל. 0547766109

משאבי אנוש

 M.A.S  מאמינה ביישום תרבות ארגונית .

 

M.A.S  מאמינה באחריות חברתית ולכן עובדים בשיתוף פעולה

            עם ארגוני כ"א האחראים לשלם כ"א עם מוגבלות.

 

M.A.S  מאמינה כי שילוב הנשים מהמגזר אשר סובל מאחוזי אבטלה

           גדולים וגבוהים בעקבות מחסור במקומות עבודה הנו ערך עליון וחשוב.

 

M.A.S   מספקת את ההזדמנות לעובדיה לקבל הכשרה מקצועית

             ולהתקדם בהתאם ליכולת האישית של כל עובד ועובד.