טל. 0547766109

מדיניות האיכות

מיקוד בלקוח ודרישותיו .

 

מחויבות לעמוד בחוקים תקינות ותקנים .

 

פיתוח ושיפור מתמיד של תהליכים .

 

טיפול בדרישות הלקוח ובשביעות רצונו במגמה לשפר את האיכות והשירות בהתמדה .

 

כל זאת, תוך שמירה על בטיחות ובריאות העובדים, ועל איכות הסביבה.

 

התחייבות זו תושג באמצעות ביסוס שותפות עם לקוחות, ספקים ובעלי עניין.

 

 וכן שימוש במערכות ושיטות הנמצאות בחזית הטכנולוגיה.